OM OS

FØLG OS


Koncept


Vi har smagt  os igennem de første 1.000 drinks og cocktails, og udvalgt de bedste smage. Du kan derfor roligt læne dig tilbage og lade os servere vores bud på det bedste.

Konceptet er simpelt. Du sender os en besked med hvad du ønsker, om det er en bartender eller en mobil bar med drinks og cocktails.

Vi klarer det hele, så du bare kan nyde din fest.


Hvorfor os?


Vores store passion er at skabe et produkt og en løsning, du som kunde vil være tryk ved.

Vi bestræber os på at sætte dig i fokus, frem for os selv og vores bartendere.

Vores ideal er at vi altid selv er med ude, så vi sikrer det vi har lovet.

Vi har skabt kontakten til de bedste leverandører, så vi kan sikre dig cocktails og drinks af højeste kvalitet.


Jan Kjær

CEO/Salgschef

Har stået 25+ år bag mange af Københavns bardiske.

Arrangør af Pride & Danish Rainbow Awards
Victor Frederiksen

CEO/Produktudvikler

Uddannet bartender og

har stået bag to af Københavns mest besøgte bardiske.
Handelsbetingelser 

 

Betingelser ved leje af Bartender(e) & mobil-cocktailbar: 

Aftalen for leje af Bartendere og mobil bar til fest er bindende fra det tidspunkt, at udbyder (din-bar.dk) bekræfter aftalen og booker datoen ind i kalenderen i bekræftelsesmailen til kunde, efter at kunde har sendt kontakt- og fest-oplysninger. 

 

Kontrakten er indgået med sædvanligt forbehold for force majeure (Strejke, lockout eller anden arbejdsstandsning, krig ildsvåde, orkan, storm, ulykkestilfælde, epidemier, havari eller anden former for materielle skader), ensbetydende med at din-bar.dk ikke er forpligtet til at levere ydelsen såfremt der offentliggøres et ministerielt forbud for afholdelse af arrangementet. din-bar.dk’s betalingsbetingelser er stadigvæk gældende ved force majeur. Det påhviler din-bar.dk at træffe foranstaltninger, der kan sikre levering til aftalt tid, uanset forsinkelser eller aflysning af transportmidler. 

 

Betalingen foregår efter at bekræftelsen er sendt fra din-bar.dk til kunde. Betalingen foregår via en faktura inden afholdelse af arrangementet, medmindre andet er aftalt. Betalingen foregår i 2 rater, hvor 1. rate betales inden for 4 dage efter bekræftelsen, er sendt. Den resterende del (2. rate) betales ved endt arrangement med evt. tillæg for ødelagt glas eller anden materiel, samt ved øget antal gæster i forhold til det aftalte. 

Såfremt arrangementet bestilles 14 dage før eller senere, betales det fulde beløb inden for 4 dage. 

 

Ved afmelding inden for de første 30 dage efter aftalebekræftelsen betales halvdelen af det aftalte beløb. Efter den 30. dag (dag 31) efter aftalebekræftelsen, er din-bar.dk berettiget til det fulde beløb. Såfremt at arrangementet afholdes inden for 30 dage efter afbestillingen er modtaget, er din-bar.dk berettiget til det fulde beløb. Alle aflysninger skal sendes skriftligt til vjj@din-bar.dk før aflysningen er gældende. 

 

Konsumering af drikkevarer foregår udelukkende og alene i det leverancetidsrum som er aftalt mellem lejer/køber og din-bar.dk. Der må derfor ikke konsumeres før og efter leverancetidsrummet. Eksempelvis i tidsrummet mellem leverancens afslutningstidspunkt og afhentning og nedpakning af varer og udstyr hvor vi ikke serverer. 

 

Det er kundens/lejers ansvar at oplyse din-bar.dk de korrekte oplysninger vedrørende antallet af gæster. Hvis der skulle være flere drikkende gæster end det aftalte gæsteantal i bekræftelsesmailen, vil din-bar.dk kunne kræve betalingen for de yderligere drikkende gæster. Yderligere kan kræves betaling for ekstra gæster, grundet den øgede arbejdsomkostning for det lejede barpersonale, der under normale omstændigheder (medmindre andet er aftalt) dækker 1 bartender op til 40 gæster. 

 

din-bar.dk kan ikke garantere for ikke at løbe tør for ingredienser til de hyppigst konsumerede cocktails til arrangementet, eksempelvis hvis der primært konsumeres 3 (eller derunder) ud af de 6 udvalgte cocktails. Ved forlængelse af bartiden på afholdelsesdagen vil der være større risiko for at løbe tør for ingredienser. 

 

din-bar.dk er berettiget til at undlade at servicere selskaber, ifald arrangøren (lejer/køber) ikke opfylder sine forpligtelser. I sådanne tilfælde, såvel som i tilfælde af at din-bar.dk efter at have indfundet sig, hindres i at arbejde/servicere som aftalt, er din-bar.dk alligevel berettiget til fuldt honorar. 

 

Efter bekræftelse af aftalen må gæsteantallet maksimalt nedjusteres med 20 % af det først opgivne gæsteantal. Seneste regulering af det endelige gæsteantal skal ske senest 10 dage før arrangementets afholdelsesdato. Såfremt at arrangementet er bekræftet med 10 dage, eller under, til afholdelsesdatoen kan gæsteantallet ikke ændres gebyrfrit. 

Antallet af gæster kan ikke nedjusteres til under vores minimum, som fremgår på siden DIN-BAR til DIN fest

 

Såfremt lejer/køber mener, at din-bar.dk ikke lever op til den indgåede aftale, er lejer/køber forpligtet til at kontakte din-bar.dk under leverancen. Dette skal ske via en opringning på telefonnummer +45 53650611. I tilfælde af, at lejer/køber mener at der er en misvedligeholdelse af den indgåede aftale, og undlader at kontakte din-bar.dk under leverancen, frafalder et eventuelt kompensations-gebyr. Ligeså frafalder eventuel kompensation, såfremt aftalen forlænges på selve dagen for leverancen. 

 

Lejer/køber er erstatningsansvarlig for enhver skade der forårsages på den lejede/lånte cocktailbar, hvis dette forvoldes ved uforsvarlig adfærd af den lejede cocktailbar. Dette gælder både i ædru og alkoholiseret tilstand. Derudover er lejer/køber erstatningsansvarlig for smadrede glas på aftenen. din-bar har ret til at indkræve 25 kr. pr. ødelagt glas efter arrangementet. Dette gælder både ødelagte og manglende glas ved optælling efterfølgende. 

 

din-bar.dk er ikke erstatningsansvarlig i henhold til aftale ved brand, vandskade eller funktionssvigt til arrangementet.